De behandeling

Het consult bij de osteopaat bestaat uit drie onderdelen, te weten de anamnese, het onderzoek en de behandeling.

De anamnese is een vraaggesprek over de klacht, hiervoor vragen we je altijd om vooraf het intakeformulier in te vullen. Het intakeformulier is een voorbereiding op de anamnese, zodat de osteopaat al een overzicht krijgt van je klacht(en) en gericht zijn vragen kan stellen. Het ingevulde intakeformulier wordt tijdens de anamnese samen doorgenomen.

Vervolgens vindt het osteopathisch onderzoek plaats. De beweeglijkheid van alle weefsels in het lichaam (bewegingsapparaat, organen en zenuwstelsel) worden manueel (met de handen) onderzocht en in kaart gebracht. Na het onderzoek bespreekt de osteopaat zijn bevindingen en de onderlinge relaties tussen de klacht en de onderzoeksresultaten met je, waarna een behandelplan wordt opgesteld.

De behandeling bestaat uit zachte manuele technieken, waarbij geen gebruik wordt gemaakt van apparatuur en medicatie.
Omdat de plaats waar de klacht zich voordoet, niet altijd de oorzakelijke locatie van het klachtenbeeld is, behandelt de osteopaat je wellicht (ook) op andere plaatsen behandelen dan waar de klachten zich uiten.
Het behandelen van de gewrichten, organen, schedel, zenuwen en fascia (vliezen) gebeurt grotendeels door middel van mobiliserende, manipulerende (gewrichten) en rekkende technieken. 
Naast het manueel behandelen kan de osteopaat ook leefstijl- en voedingsadviezen meegeven.

Als de osteopaat vermoedt dat osteopathie niet geschikt is voor je klachten, dan verwijst hij je naar je huisarts of een andere vorm van therapie.